PF 2022

Přejeme Vám všem co nejvíce zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2022. A přejme si, aby v příštím roce koncerty a festivaly proběhly již bez větších omezení a mohli jsme se s Vámi na našich vystoupeních vidět častěji než v letošním roce. Doktoři PP


.